Klachtenregeling

Heb je een klacht over één van de verloskundigen? Praat hierover eerst met de verloskundige zef. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de KNOV.

Adres van de klachtencommissie, waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Tel: 073 – 689 18 90